Straffesager

​Advokat Klaus Ewald er en erfaren straffesags advokat og har opbygget en stor erfaring i repræsentaion af alle typer af klienter indenfor strafferets plejen, det uanset om det gælder overtrædelser af straffelovgivningen eller på anden vis hvor sagen skal for i retten f.eks. ved overtrædelser i forbindelse med skatte- og afgiftslovgivningen.

Advokat Klaus Ewald har møderet for højesteret, det betyder at han er i stand til at repræsentere dig igennem hele retssystemet.

Det indledende stadie:

Hvis du bliver sigtet i en straffesag, så har du ret til at blive repræsenteret af en advokat. Du har ret til frit at vælge din forsvarer blandt alle landetes advokater. Kontakt os straks, så vi er med fra første færd. Vi er til stede under afhøringer hos politiet. Vi rådgiver dig om hvor vidt du skal udtale dig eller ej. Vi rådgiver dig med hensyn til bevisførelse, vidneførsel mv. Hvis du er varetægtsfængslet følger vi både dig og din familie tæt.

Retsmøder:

​Vi repræsenterer dig i retten. Vi forbereder dig på sagens gang, spørgsmål, sagsomkostninger eventuel anke mv. Det er vigtigt at være velforberedt for at kunne imødegå politiets- og anklagemyndighedens synspunkter.

Vi rådgiver dig om erstatning i forbindelse med den erstatning du måtte have krav på efter Rigsadvokatens retningslinjer, hvis du har været udsat for et straffeprocessuelt indgreb i form af ransagning, beslaglæggelse etc.

Vi lægger stor vægt på en grundig sagsforberedelse hvor du er en aktiv medspiller, for at det kan blive afklaret i hvilket omfang der er brug for specielle tiltag i forhold til efterforskningen, det kan være i form af vidneafhøringer eller andre undersøgelser der har betydning for netop din sag.

Advokatfirmaet Klaus Ewald lægger stor vægt på at have en tæt kontakt til klienterne, navnlig hvis der er tale om varetægtsfængsling, og i det omfang at sekretærerne kan bistå hermed vil de yde en optimal service for at varetage dine interesser i forhold til dine pårørende.

Så til politi og andre myndigheder bed dem kontakte Adv. Klaus Ewald.

Kontakt os

Skriv til os og vi vil bestræbe os på at besvare dig hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Information

Advokatfirmaet Klaus Ewald

CVR: 26336430

Kontonr.: 6866 1074531 i Nordfyns Bank

​Telefon: 66 12 93 12

E-mail: lp@adv-ewald.dk

Adresse

Kongensgade 38
5000 Odense C