​Advokat Benny Collenburg

Advokat

Benny Collenburg har været beskikket som advokat siden 1991.

Han har i alle årene arbejdet som almen praktiserende advokat, hvilket indebærer, at han har mangeårig erfaring som rådgiver for såvel private klienter som erhvervsklienter.

Udover praktiserende advokat er Benny Collenburg uddannet som mediatoradvokat. Det er et specielt uddannelsesforløb, der tager sigte på som rådgiver eller som opmand gennem dialog med parterne at søge konflikter og tvister løst i mindelighed, så parterne assisteres til at finde en fælles løsning på en given problemstilling.

Uddannelsen som mediatoradvokat har også medført særlige kompetencer, som Benny Collenburg gør brug af, når han yder rådgivning i familieretlige forhold. Det kan bl.a. være i forbindelse med separation og skilsmisse, samlivsophør, uenighed om forældremyndighed og samvær, arvesager, generationsskifte og bodeling.

Benny Collenburg har i forbindelse med sit virke som advokat bl.a. specialiseret sig i rådgivning i arveretlige anliggender, herunder udfærdigelse af testamenter samt behandling af både private boer og bobestyrerbehandling.

Han har stor erfaring og viden vedrørende fast ejendom med rådgivning ved ejendomsberigtigelse og tinglysning, hvad enten der er tale om private ejendomme eller erhvervsejendomme.

Med møderet for landsretten har Benny Collenburg endvidere erfaring med retssager og procedure. Dette gælder såvel straffesager som civile sager.

Et godt netværk bidrager til at yde den bedste service over for klienterne, hvis der måtte være brug for særlige kompetencer.

Kontakt os

Skriv til os og vi vil bestræbe os på at besvare dig hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Information

Advokatfirmaet Klaus Ewald

CVR: 26336430

Kontonr.: 6866 1074531 i Nordfyns Bank

​Telefon: 66 12 93 12

E-mail: lp@adv-ewald.dk

Adresse

Kongensgade 38
5000 Odense C