Priser​

​Det følger af reglerne om god advokatskik, at du har krav på at få fremsendt en ordrebekræftelse om hvilke opgaver vi har påtaget os og hvilket salær vi beregner os for vore ydelser. Af ordrebekræftelsen kan du læse hvad repræsentationen omfatter.

KLIENTMIDLER:

Vi forvalter klientmidler i overensstemmelse med de regler som Advokatsamfundet fastsætter. Midler indsættes på klientkonto i anerkendt pengeinstitut.

PRISER: (alle priser inkl. moms)

RÅDGIVNING:

Juridisk rådgivning afregnes på baggrund af medgået tidsforbrug, - kr. 3.000 plus moms pr. time.

​TESTAMENTE: (priserne er ekskl. retsafgift kr. 300 til notaren)

udarbejdelse af simpelt testamente​

kr. 4.00​0

udarbejdelse af testamente i tilknytning til hushandel

kr. 3.000

mere kompliceret testamente afregnes efter tidsforbrug​

ÆGTEPAGT: (priserne er ekskl. tinglysningsafgift kr. 1.400)

udarbejdelse af ægtepagt

kr. 4.000

udarbejdelse af ægtepagt i tilknytning til hushandel

kr. 3.000

​EJENDOMSHANDEL:

Køberrådgivning/sælgerrådgivning

kr. 6.000

Omfatter gennemgang af købsaftale og handlens øvrige dokumenter samt rådgivning af køber i overensstemmelse med retningslinjer fra Danske Boligadvokater samt digital tinglysning eller bistand til signering af digitalt skøde samt evt. berigtigelse af handlen​

HUSHANDLER UDEN EJENDOMSMÆGLER:

Rådgivning

kr. 8.000,00

​Indbefatter udarbejdelse af købsaftale, fremskaffelse af handlens dokumenter, refusionsopgøreles, berigtigelse af handler og digital tinglysning.

Alle gebyrer for fremskaffelse af dokumenter, honorar til byggesagkyndig for udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. betales udover den faste pris. Det bemærkes, at advokatkontoret alene kan varetage den ene parts interesser i sådanne sager.

Vores betalingsbetingelser afregnes med en betalingsfrist på 14 dage fra fakturaudstedelsen. Renter beregnes i henhold til Renteloven. Du er i et hvilket som helst forløb af sagen berettiget til at anmode om at bistanden ophører, men du er forpligtet til at honorere os for det arbejde der hidtil har været ydet.

Klager over vores arbejde kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinssegade 28, 1306 København K eller via mail på www.advokatnaevnet.dk.

Kontakt os

Skriv til os og vi vil bestræbe os på at besvare dig hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Information

Advokatfirmaet Klaus Ewald

CVR: 26336430

Kontonr.: 6866 1074531 i Nordfyns Bank

​Telefon: 66 12 93 12

E-mail: lp@adv-ewald.dk

Adresse

Kongensgade 38
5000 Odense C